Höst/Vinter 2018

Under hösten 2018 pågår renoveringar på bygdegården,
därför är programmet ner bantat.  

 

Söndag 14/10 kl. 10.00 startskott för renovering av stora salen mm.

 

Söndag 9/12 kl. 16.00 Lucia på Sommarro

 

Lördag 26/1 2019 kl. 18.00 Invigningsfest (kostnad 100:- för mat och en dryck, mer detaljerad info kommer senare)

 

Varmt välkomna! Cool

 

 

 

Bild från Prässebo hösten 2018