Bli medlem i Prässebo Bygdegårdsförening

Bli medlem: 250 kr/år och familj inbetalas på Prässebo Bygdegårdsförening

Postgiro 92 48 91-5 eller Bankgiro 8747610 + avsändare.

Fåglar i Prässebo: Knölsvan