Prässebo förr

Albert Elds ateljé

Prässebo 1950

"Emil i Hagen" Olsson

Fritsman och Sven

Hällkista Gålsjön

Hällkista Prässebo Kärr

Levin

Syförening på Rödjan